Cennik - ramki A3

Wariant czasowy Cena za 1 ramkę
(w ujęciu czasowym)
Wkładkowanie plakatów
1 tydzień 18 zł / szt. (tydzień ekspozycji) w cenie
2 tygodnie 34 zł / szt. (2 tygodnie ekspozycji) w cenie
3 tygodnie 44 zł / szt. (3 tygodnie ekspozycji) w cenie
4 tygodnie 55 zł / szt. (4 tygodnie ekspozycji) w cenie

* Minimalne zamówienie obejmuję kampanię 10 ramek.

* Podane ceny to kwoty netto.

* Możliwość zlecenia wydruku plakatów.

* NAJTAŃSZE RAMKI W POZNANIU (w formacie A3)

 

Cennik - naklejki na oparciach siedzeń

Nasza oferta obejmuje 10 szt. nalepek formatu A4 na oparciach siedzeń (w jednym wagonie tramwajowym) na okres miesiąca w cenie 480 zł netto.

Druk, montaż i ekspozycja zawarta jest w cenie.

Możliwośc rabatów przy większych zamówieniach.

 

Cennik - reklama na podłodze pojazdów

Oferujemy reklamę na podłodze pojazdów (format wyjściowy 30x30 cm) w cenie 900 zł za 10 szt. na okres miesiąca. Większy format to wielokrotnośc kwoty wyjściowej.

Druk, montaż i ekspozycja zawarta jest w cenie.

Możliwośc rabatów przy większych zamówieniach.

 

Cennik - reklama na pojazdach i wiatach przystankowych

Reklama na pojazdach i wiatach przystankowych podlega indywidualnej wycenie (różnorodnośc pojazdów i wiat przystankowych).

Projekt:
- wykonanie projektu na podstawie elementów składowych przekazanych przez zamawiającego (wpasowanie w siatkę pojazdu/wiaty przystankowej) - bezpłatne
- wykonanie projektu kreatywnego, bez elementów bazowych - 500 zł netto

Zapraszamy do przesyłania zapytań ofertowych.

 

 

Kontakt

adMobil

tel. + 48 530 345 696
biuro@admobil.pl
ul. Gdańska 4/4
64-700 Czarnków
NIP: 763 195 18 08

Przystanek promocja

Atrakcyjne rabaty dla naszych klientów.
Po prostu zapytaj :)

Atrakcyjne rabaty dla naszych stałych klientów. Po prostu zapytaj :) (rabaty nie łączą się).
Wykorzystujemy pliki cookies.    Klauzula informacyjna Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), informujemy, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie PHU Izabela Skórcz, NIP 7631951808. Może się z nim Pani/Pan kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Czarnków 64-700, ul. Gdańska 4/4, e-mail: biuro@admobil.pl, telefonicznie +48 530 345 696 2. Do kontaktów w sprawie ochrony Pani/Pana danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres biuro@admobil.pl 3. Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO przetwarzane będą w celu obsługi korespondencji z administratorem oraz wypełnienia przez niego zadań określonych w przepisach szczególnych określających zakres jego działania np.: wydania decyzji administracyjnej, postanowienia lub innego działania wynikającego z przepisów prawa, umowy lub Pani/Pana zgody. 4. Pani/Pana dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy: ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem, oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Pani/Pana dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne. Jednakże przekazanie Pani/Pana danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Pani/Pana praw. 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte. 6. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych, może je Pani/Pan sprostować, gdy zachodzi taka konieczność. Ma Pani/Pan także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 7. Przetwarzanie odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody informujemy więc, że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie. 8. W przypadku, gdy nie poda nam Pani/Pana swoich danych osobowych nie będziemy mogli rozpatrzyć zgłoszonej przez Pani/Pana sprawy i informować o niej drogą elektroniczną. 9. Przysługuje Pani/Panu także skarga do organu do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.       AKCEPTUJĘ